Jedną z usług jaką świadczę w ramach mojej działalności fizjoterapeutycznej  jest prowadzenie specjalistycznych kursów i warsztatów z dziedziny szeroko rozumianej Terapii Manualnej. Są one przeznaczone dla studentów fizjoterapii, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych oraz trenerów personalnych, którzy dbają o praktyczny rozwój swojej wiedzy i umiejętności manualnych tak ważny w pracy z pacjentami i klientami którzy trafiają w ich ręce.  Poniżej znajduje się opis i lista kursów, które prowadzę:

Podstawy terapii manualnej z wprowadzeniem do technik manipulacyjnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom fizjoterapeutów pragnących rozpocząć przygodę z terapia manualna oraz technikami manipulacyjnymi prezentujemy szkolenie wprowadzające w świat terapii manualnej skupione na jej podstawach czyli na elementarnych technikach badania poszczególnych odcinków ciała, technikach mobilizacji stawów oraz na klasycznych technikach manipulacyjnych.  W niniejszym szkoleniu zaprezentowane zostaną podstawowe pojęcia i terminy związane z nomenklaturą stosowaną w terapii manualnej. Omówimy dokładnie anatomię segmentu kręgosłupa podkreślając czynniki które mają na niego największy wpływ. Przejdziemy następnie do omówienia wszystkich ruchów pojawiających się w segmencie wyjaśniając dokładnie zagadnienia ruchów sprzężonych i niesprzężonych dyskutując nad ich przydatnością w praktyce fizjoterapeuty. Wreszcie zgłębimy podstawowe badanie segmentarne prezentując testy ruchów kątowych oraz liniowych zachodzących w segmencie kręgosłupa z dokładnym opisem zjawiska nadruchomości oraz niestabilności wzbogacając je o wzorzec kliniczny pacjenta. Ponadto wprowadzimy szkolące się osoby w zagadnienia diagnostyczne w obrębie kręgosłupa omawiając znaczenie najważniejszych testów klinicznych po interpretacji których będzie można w oczywisty sposób wybrać kierunek leczenia. Nauka technik manipulacyjnych rozpocznie się od technik mobilizacyjnych, które będą stanowiły przygotowanie do finalnej techniki jaką będzie HVLA, LVHA lub TM. Wreszcie w możliwie najbardziej przystępny sposób zaprezentujemy techniki manipulacji kręgosłupa uzupełniając je o sposoby utrwalania zdobytej wtedy w zaciszu własnego gabinetu. Program kursu

Flossing

Metoda wykorzystuje elastyczną lateksową taśmę w terapii manualnej i szeroko rozumianym treningu terapeutycznym podnosząc wydajność podstawowych technik leczniczych oraz treningowych  sprawiając, że praca z pacjentem przynosi szybsze i trwalsze efekty.  Jest to owijanie danej okolicy ciała elastyczną taśmą flossband w celu wywołania miejscowej kompresji tkanek miękkich. Podczas aplikacji taśmy pacjent wykonuje z polecenia terapeuty różnego rodzaju ruchy, które mają na celu np poprawienie zakresu ruchu danego stawu, przywrócenie elastyczności mięśnia bądź poprawę mobilności powięzi. Dokładny plan szkolenia oraz terminy szkoleń znajdują się w pod poniższym linkiem. https://www.rehaintegro.pl/kursy/flossing-w-terapii-i-treningu/

Suche igłowanie

Jest to metoda mechanicznego drażnienia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych  przy pomocy igły do akupunktury. Jako, że podczas igłowania tkanki nie wprowadza się do niej żadnego płynu metoda nazywana jest suchym igłowaniem. Efekt  nakłucie napiętego mięśnia porównuje się do jego rozmasowania z tą różnicą, że igłowanie trwa kilka sekund a masaż nawet do pół godziny. Jest to metoda znana na świecie już od około 80 lat, w Polsce prężnie rozpowszechniana dopiero od kilku. Wymaga dobrej znajomości anatomii i w rękach specjalisty pozwala pozbyć się nawet najbardziej uciążliwego bólu, którego źródłem może być mięsień. Zgoda na igłowanie

Podstawy diagnostyki klinicznej oraz biomechanicznej kręgosłupa lędźwiowego i stawu biodrowego 

Celem warsztatów jest przedstawienie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu diagnozowania i leczenia szeroko pojętych bólów kręgosłupa lędźwiowego i poniekąd kończyny dolnej, której dysfunkcje mogą powodować problemy właśnie w odcinku lędźwiowym. Podczas kursu dominować będzie model biomechaniczny, który we wsparciu standaryzowanych  testów diagnostycznych (SLUMP, LASEQUE, BOWSTRING) zapewni większą skuteczność w pracy Terapeuty Manualnego. Przedstawiony materiał będzie algorytmem postępowania terapeutycznego począwszy od wywiadu a skończywszy na profilaktyce co będzie stanowiło podstawę do samodzielnej pracy w profesjonalnym gabinecie. Program kursu

IASTM – terapia narzędziowa 

Jest niczym innym jak jedną z form terapii tkanek miękkich która zamiast rąk terapeuty wykorzystuje specjalnie zaprojektowane narzędzia. Postawiono hipotezę, że stosowanie narzędzia daje terapeucie przewagę mechaniczną, co umożliwia głębszą pracę i szybszą lokalizację tkanek z dysfunkcją, co skutkuje skuteczniejszym leczeniem. Pomaga również w stosowaniu podłużnego nacisku wzdłuż przebiegu włókien mięśniowych minimalizując obciążenia dla rąk i stawów terapeuty.Za pomocą IASTM, zarówno terapeuta jak i pacjent mają zwiększone poczucie drgań, które uważa się za wskaźnik zmieniających się właściwości tkanek. Uważa się, że ta podwyższona percepcja wibracji ułatwia terapeucie ocenę strukturalnych i/lub funkcjonalnych zmian tkankowych. W tym samym czasie zwiększa świadomość pacjenta co do zmienionych odczuć w obrębie chorych tkanek. Dokładny plan szkolenia oraz terminy szkoleń znajdują się w pod poniższym linkiem. https://www.rehaintegro.pl/kursy/instrument-assisted-soft-tissue-manipulation-iastm/

Manipulacje kręgosłupa HVLA, LVHA

Terapia manipulacyjna jest rodzajem fizjoterapii uprawianej na całym świecie przez profesjonalistów z różnych dziedzin medycyny, takich jak osteopatia, chiropraktyka i fizjoterapia, w leczeniu bólu mięśniowo-szkieletowego. Technika manipulacji składa się z kontinuum wykwalifikowanych ruchów biernych w stawach i przyległych im tkankach, które są stosowane przy różnych prędkościach i amplitudach, w tym ruchu terapeutycznego o małej amplitudzie i wysokiej prędkości zwanym pchnięciem lub impulsem terapeutycznym. Porównując wykonania manipulacji przez nauczycieli różnych metod, koncepcji etc można dojść do wniosku, że wspólnym mianownikiem wszelkich technik manipulacji jest pewna kolejność ruchów wykonana w celu odnalezienia tzw bariery – czyli takiego ustawienia struktur twardych i miękkich względem siebie, które dadzą uczucie zakończenia ruchu w przestrzeni – czyli tzw zaryglowanie stawu. Umiejętne i zarazem szybki odnalezienie bariery jest wyznacznikiem poziomu wyszkolenia manualnego profesjonalnego terapeuty. Nabycie tych umiejętności jest trudne i czasochłonne dlatego należy już na początku kariery zawodowej zgłębiać tajniki manipulacji stawów. Program kursu